Danuta Weltrowska


Ceny netto za jedną stronę tłumaczenia uwierzytelnionego:


Z języka węgierskiego na język polski 40,00 zł
Z języka polskiego na język węgierski 55,00 zł
Kopia tłumaczenia uwierzytelnionego 25%
Zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym 35%
Uwierzytelnienie dostarczonego tłumaczenia 50%
Tłumaczenie ekspresowe dopłata 50%
Tłumaczenie superekspresowe dopłata 100%Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe):

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są przez tłumacza mającego uprawnienia tłumacza przysięgłego. Sposób i formę ich wykonania regulują rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Standardowa strona tłumaczenia zawiera 25 linii po 45 znaków typograficznych (wraz ze spacjami), tzn. 1125 znaków na stronie. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera również informacje na temat znajdujących się w tłumaczonym dokumencie podpisów, pieczątek, adnotacji czy wreszcie stanu oryginału. Tłumacz swoim podpisem i pieczęciami potwierdza zgodność wykonanego tłumaczenia z przedstawionym mu dokumentem, dlatego zaleca się przedkładać do tłumaczenia oryginały dokumentów, w przeciwnym bowiem razie w treści tłumaczenia może zostać umieszczona informacja, iż tłumaczenie wykonano na podstawie fotokopii, dokumentu przesłanego faksem, itp. W takim przypadku najczęściej kopię dokumentu zszywa się wraz z tłumaczeniem i pieczętowuje jako całość.Tłumaczenia nieuwierzytelnione:

Ceny za tłumaczenia niewierzytelnione (pisemne i ustne) każdorazowo ustalam ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z rodzajem tekstu i terminem wykonania.


Powrót do strony głównej