Danuta Weltrowska

Tłumacz przysięgły języka węgierskiego
Zgodnie z zasadami obowiązującymi tłumaczy - biegłych sądowych, zapewniam, że treść przekazywanych mi do tłumaczenia dokumentów nie zostanie przeze mnie ujawniona osobom trzecim.


Zachowanie ścisłej tajemnicy dotyczy także informacji uzyskanych w trakcie tłumaczeń ustnych.


Powrót do strony głównej